VšĮ Utenos verslo informacijos centras darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)

  2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis 2021 m. I ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis
Direktorius * * * * * *
Specialistai 1089 Eur 1069 Eur 1058 Eur 1272 Eur 1284 Eur 1278 Eur
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto ,,Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo" III skyriaus 22.3 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
Ieškau darbo Darbdaviams