Naujas Vyriausybės nutarimas dėl paramos priemonių verslui

Back
Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 25 d.buvo priimtas naujas Vyriausybės nutarimas. Jame pakeistos ir papildytos paramos priemonių sąlygos, kurias turi atitikti nukentėjusieji ūkinių veiklų vykdytojai.
Pagrindinė sąlyga, kurią turi atitikti ūkinės veiklos vykdytojas:
Ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 1 d. iki spalio 31 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.
Ieškau darbo Darbdaviams