Tiesioginės COVID-19 paskolos

Back
Informuojame, kad startavo dar viena priemonė - tiesioginės paskolos SVV subjektams ir didelėms įmonėms nukentėjusioms nuo Covid-19. Paskola suteikiama verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.
Maksimali paskolos suma - 100 000 Eur.
Maksimalus paskolos laikotarpis - 72 mėn.
Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso bei atitinkamai svyruoja nuo 0,69 proc. SVV subjektams ir 1,69 proc. didelėms įmonėms.

Ieškau darbo Darbdaviams