Įgyvendinti projektai

2015 m. įgyvendinti projektai:

 • VšĮ Utenos verslo informacijos centras įgyvendino ES SF Priemonės „Asistentas-2“ projektą „Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą "Taurapilis" kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“. Projekto vadovė VšĮ Utenos verslo informacijų centro direktorė Irina Šeršniova. Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Utenos kūrybinių industrijų atstovams steigti SVV subjektus, juos plėsti ir didinti jų gyvybingumą. Bendra projekto vertė 3 462 557 Eur. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ yra 17 studijų, kuriose šiuo metu reziduoja kūrybinių industrijų ir meno atstovai: kino meno, tekstilės, foto meno, audio meno ir garso įrašų, šokio ir choreografijos. Nuo 2015 m. spalio mėnesio pradėjusiame veikti naujame kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ jau vyksta renginiai, parodos, koncertai ir kita meninė veikla. Per 2016 - 2017 metus planuojama užpildyti visų 17 studijų kūrybines erdves.

 • VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su partneriais Verslo centrų asociacija, Lietuvos verslo inovacijų centru, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Utenos regiono verslo centrais įgyvendino ES SF Priemonės „Asistentas-4“ projektą „Sėkmingo verslo receptai "InoVerslas" - Utenos regionas“. Projekto vertė 321 800 Eur. Šio projekto metu buvo teikiamos aukštos kokybės konsultacijos įmonėms šiomis temomis: -verslo reguliavimo klausimais (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); -juridinio asmens vidaus valdymo klausimais (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); -juridinio asmens aplinkos klausimais (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.); -kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.). Pagal projektą paslaugas gavo 110 juridinių asmenų, kuriems suteikta 3092 valandų ir 47 fiziniai asmenys, planuojantys verslą, kuriems suteikta 200 valandų įvairių konsultacijų verslo steigimo klausimais.
 • VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su partneriais iš Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos įgyvendino tarptautinį projektą: Leonardo da Vinci partnerysčių projektas New Job-Opportunities for unemployed people in rural areas in thematic trails like culture, greenways and nutrition/food. Projekto vertė 20 000 EUR. Projektą finansavo Švietimo mainų paramos fondas. ES Partnerystės projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti septyni partnerių susitikimai, kurie vyko visose šalyse partnerėse. Informacija apie projektą: Flyer NewTrail Job_EN; Flyer NewTrail Job_LT.

Įgyvendinti projektai: 

 • Projektas Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra skatinant verslumą regione“. Gautas finansavimas – 1 197729 Lt, įsisavinta – 1 084 944,83 Lt. Projekto trukmė 2004.10.11 – 2005.10.10.
 • Projektas „Paslaugų verslo programa“. Trukmė 2004.09.22 – 2004.12.31. Vertė 23 500 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Panaudos gavėjui panaudos sutartimi perduotų patalpų rekonstravimo darbų atlikimas (I etapas)“. Trukmė 2004.11.17 – 2004.12.29. Projekto vertė – 189 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „VšĮ Utenos verslo informacijos centro veiklos įgyvendinimas bei panaudos būdu perduoto pastato rekonstravimas 2005 metais“. Trukmė 2005.01.01 – 2005.12.31. Projekto vertė 170 000 Lt.
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2005.01.01 – 2005.12.31. Projekto vertė – 85 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.01.01 – 2006.03.31. Projekto vertė – 21 250 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.01.01 – 2006.12.31. Projekto vertė – 50 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 •  Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.04.01 – 2006.06.31. Projekto vertė – 21 250 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.07.01 – 2006.12.31. Projekto vertė – 42 500 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Utenos verslo nominacijos“. Trukmė 2006.11.06 – 2006.12.15 . Projekto vertė 7 560 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Verslo kompetencijos paslaugų programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2007.01.01 – 2007.12.31. Projekto vertė 75 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Verslo kompetencijos paslaugų programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2007.01.01 – 2007.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 •  Projektas „Parodų ekspozicija“ . Trukmė 2007.09.12 – 2007.10.31. Projekto vertė 23 123 Lt. Gautas finansavimas 20 000 Lt, kita suma – savas indėlis. (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybės SVV skatinimo fondui).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios verslumą Utenos rajone, įgyvendinimas“.Trukmė 2008.01.01 – 2008.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios verslumą Utenos rajone, įgyvendinimas“.Trukmė 2008.01.01 – 2008.12.31. Projekto vertė 90 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Leidinio „Utenos eksporto ir investavimo gidas“ leidyba“. Trukmė 2008.06.01 – 2008.10.30. Projekto vertė 30 800 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Utenos verslo nominacijos 2008“. Trukmė 2008.06.30 – 2008.12.20. Projekto vertė 10 000 Lt.
 • Projektas „Verslo misijos į Vokietiją, Štutgarte vykstančią parodą „Efektyvus pastatų šildymas ir renovavimas“ organizavimas“. Trukmė 2009.01.29 – 2009.04.05. Projekto vertė 17 953 Lt.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas“. Trukmė 2009.01.01-2009.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas“. Trukmė 2009.01.01-2009.06.30. Projekto vertė 35 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Utenos menų inkubatoriaus teikiamų paslaugų sukūrimas. Utenos rajono kūrybinių industrijų poreikių ir problematikos nustatymas, plėtros skatinimas“ II etapo“. Trukmė 2009.01.01 – 2009.12.31. Projekto vertė 20 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė.
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Reginos Katinaitės – Lumpickienės tarmiškų eilėraščių knygos „Paraič nama“ ir kompaktinės plokštelės leidyba“. Trukmė 2009.07.01 – 2009.11.30. Projekto vertė 5 000 Lt.
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Kino edukacinė programa  „Jaunimo kino akademija“. Trukmė 2009.07.01 – 2009.12.15. Projekto vertė 9000 Lt. Projektą finansuoja Kultūros taryba.
 • Projektas „Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant regioninį verslo potencialą“. Dalyvavimas projekte kaip Partneris. Trukmė 2009.09.01 – 2009.12.31. Projekto (Partnerio dalis) vertė 15 068,65 Lt. Projekto išlaidos finansuojamos iš ES Struktūrinių fondų paramos pagal priemonę „Asistentas-3“.
 • Projektas Viešųjų paslaugų verslui projekto „Pradėk verslą“ įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje“ . Trukmė 2010.01.01-2010.06.30. Projekto vertė 25 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2010 metais“. Trukmė 2010.01.01 – 2010.12.31. Projekto vertė 98 000 Lt (Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui tinklo narių vadovų, atsakingų už personalo kvalifikacijos kėlimą, stažuotė Maltoje“. Verslo centrų asociacija, Utenos VIC projekto rengėjas ir administratorius, veikla- stažuotė Maltoje, patirties sklaidos renginiai. 2010 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Projekto vertė 20 250 EUR. Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.
 • ProjektasViešųjų paslaugų verslui projekto „Pradėk verslą“ įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje“ . Trukmė 2010.07.01-2010.12.01. Projekto vertė 22 000 Lt. Projektas teiktas LR ūkio ministerijai. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2011 metais“. Trukmė 2011.01.01 – 2011.12.31. Projekto vertė 90 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2012 metais“. Trukmė 2012.01.01 – 2012.12.31. Projekto vertė 98 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2013 metais“. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31.  Projekto vertė 90 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas Sudeikių miestelio Aukštaičių gatvės viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 731 760 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Kuktiškių miestelio Aukštaičių gatvės sutvarkymas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 125 830 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Leliūnų miestelio centro aplinkos sutvarkymas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 140 410 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Sudeikių paplūdimio prieplaukų sutvarkymas”.   Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 118 878 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Kuktiškių miestelio parko infrastruktūros įrengimas”. Projekto vertė – 761 807 Lt.
 • Projektas „2014 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 100 000,00 Lt pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę. Projekto trukmė 2014-01-01 iki 2014-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „2015 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 40 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę. Projekto trukmė 2015-01-01 iki 2015-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „2016 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 51 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę . Projekto trukmė 2016-01-01 iki 2016-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „2017 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 99 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „2017 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“. Projekto trukmė 2017-01-01 iki 2017-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „Utenos rajono verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo programa“ 98 300,00 Eur pagal Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Verslo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.02). Projekto trukmė 2018-01-01 iki 2018-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
Ieškau darbo Darbdaviams