„Expo sertifikatas LT“ Nr. 02

Grįžti

Kvietimo pradžia: 2017 m. lapkričio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2018 m. vasario 28 d.

Kvietimo biudžetas:  1 560 684  Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 144 810 Eur.

Tinkamas pareiškėjas:

 labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės.

Kvietimo tikslas: paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

Finansuojamos veiklos: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.
 

Kvietimo tinkamos išlaidos: produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos

Daugiau  informacijos: http://lvpa.lt/lt/paraiskos/expo-sertifikatas-lt-nr.-2-523

Ieškau darbo Darbdaviams