Mokymo kursai „Žemės ūkio kooperacija ir gamintojų grupių kūrimas“

Grįžti

Projektas „ Žemės ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose".

Mokymo kursai ,,Žemės ūkio kooperacija ir gamintojų grupių kūrimas" 

(trukmė 32 ak. val., kodas 296134504)

Kursai:

Utenos verslo informacijos centras (Bažnyčios g. 1, Utena).

2017 spalio 23, 24, 25, 26 d.

pradžia 9.00-16.00 val.

Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LRŽŪM

Mokymuose gali dalyvauti:  ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Registruotis: tel. 8 620 45515, mokymaiukininkams@gmail.com.

 Mokymų programa

Ieškau darbo Darbdaviams