VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO POKYČIAI 2017 METAIS

Grįžti

VšĮ Utenos verslo informacijos centras organizuoja seminarą tema: „VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO POKYČIAI 2017 METAIS“

Data: 2017 m. rugsėjo 20 d.

Vieta: Bažnyčios g. 1, Utena.

Apie seminarą

            Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija įsigaliojo jau nuo 2017-07-01 ir tiek tiekėjams, tiek visoms klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms tenka iš naujo gilintis į įstatymo naujoves ir pradėti jas tinkamai taikyti praktikoje.

            Seminaro metu perkančiosios organizacijos bus mokomos kaip deramai įgyvendinti naujus  viešųjų pirkimų organizavimo pokyčius 2017 metais, kaip teisingai suformuluoti pirkimų reikalavimus ir paskelbti pirkimą, kaip nuosekliai ir teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras, įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei nustatyti būsimos viešojo pirkimo sutarties nuostatas.

            Tiekėjai seminaro metu sužinos viešųjų pirkimų procedūrų naujoves, įtakosiančias jų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose galimybes bei gausybę naujų taisyklių, kurių nesilaikymas reikš eliminavimą iš pirkimo procedūros, kas leis įgyti konkurencinį pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu.

            Seminaro metu taip pat bus aptariama gausi Viešųjų pirkimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos teismų praktika viešųjų pirkimų srityje, aktuali ir įsigaliojus naujajam įstatymo reglamentavimui. Deramas dėmesys bus skiriamas mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos naujovių 2017 metais pristatymui. 

            Seminare įgytos žinios padės tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams sutaupyti laiko, skiriamo savarankiškai gilinantis į naujus Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčius, bei komfortiškai jaustis taikant įsigaliosiančias naujoves, pirkimus vykdyti  ar juose dalyvauti laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų ir racionaliai naudojant biudžeto ar ES paramos lėšas.

Seminaro trukmė 7 akademinės valandos.

 

Seminaro programa

  1. Viešųjų pirkimų naujovės ir aktuali 2017 m. informacija;
  2. Viešojo pirkimo sąlygų rengimas įsigaliojus naujai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai: galimos problemos ir klaidos, tiekėjų vaidmuo;
  3. Viešojo pirkimo vykdymo ir teisėtos tiekėjų atrankos pokyčiai;
  4. Naujos viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, keitimo galimybės, ribojimai ir tvarka;
  5. Mažos vertės pirkimai – kaip juos vykdysime 2017 metais?
  6. Pretenzijos ir ginčai.

 

Seminaro kaina - 75 Eur + PVM.

(Į mokestį įskaičiuota: užkandžiai, dalomoji medžiaga, dalyvių pažymėjimai).

Už dalyvavimą seminare apmokama pagal pateiktą sąskaitą. Nepranešus ir neatvykus į mokymus sumokėtas mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę pakeisti seminaro vietą, o taip pat atšaukti seminarą. Kursų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.

Registracija į seminarą

Pageidaujančius dalyvauti seminare maloniai prašome registruotis tel. 8 389 50238 arba el. p. info@utenosvic.lt

Apie seminaro lektorių

Giedrius Ruseckas, viešųjų pirkimų ekspertas, teisininkas, viešųjų pirkimų klausimais konsultuojantis perkančiąsias organizacijas nuo 2008 metų ir turintis intensyvią patirtį dalyvaujant ir organizuojant viešuosius pirkimus, vertinant ES paramą pretenduojančių gauti perkančiųjų organizacijų pirkimo dokumentus, tiriant pažeidimus viešųjų pirkimų srityje bei atliekant viešųjų pirkimų auditą.

Lektoriaus praktikos sritys – viešųjų pirkimų vykdymo probleminių situacijų analizė ir sprendimas, pirkimų proceso organizavimas ir priežiūra, viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolės mechanizmai, ginčai.

Ieškau darbo Darbdaviams