Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas

                                                                                                          

                     

VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su partneriu Utenos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“, kurio tikslas – pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę Utenos rajono savivaldybėje.

Projekto tikslinė grupė – Utenos rajono savivaldybės administracijos, Utenos verslo informacijos centro ir Utenos turizmo informacijos centro darbuotojai. Netiesioginiai projekto naudos gavėjai – Utenos rajono savivaldybės gyventojai ir turistai.

Siekiant pagerinti Utenos rajono savivaldybėje teikiamų konsultavimo ir informavimo paslaugų kokybę, numatyta atlikti viešųjų paslaugų verslui ir turizmo paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo procesų analizę, vertinimą, procesų bei stebėsenos tobulinimą. Taip pat suplanuota stiprinti savivaldybės viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijas, reikalingas gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Projekto nauda – įgyvendinus numatytas priemones, padidės gyventojų patenkinimas Utenos savivaldybėje teikiamomis viešosiomis paslaugomis verslui, turizmo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu. Bus parengtas ir įdiegtas viešųjų paslaugų verslui ir turizmo paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo standartas, taip sudarant sąlygas efektyviau organizuoti šias paslaugas teikiančių institucijų darbą, tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Visa tai prisidės prie gyventojų aptarnavimo efektyvumo ir jų patenkinimo teikiamomis paslaugomis didinimo.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija skyrė 98 844,35 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“ finansuoti. Preliminari projekto vertė – 116 373,51 Eur. Numatoma projekto pradžia – 2018 m., numatoma pabaiga – 2019 m.

Ieškau darbo Darbdaviams