Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Daugiau informacijos: http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/.

Korupcijos rizikos analizėhttp://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/.

Teisės aktų antikorupcinis vertinimashttp://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/teises-aktu-antikorupcinis-vertinimas/.

Kovos su korupcija programoshttp://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/kovos-su-korupcija-programos/.

Antikorupcinis visuomenės švietimashttp://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys.