• Įregistravimo data: 2004 m. rugsėjo 22 d.
  • Steigėjai: Utenos rajono savivaldybė

Verslo informacijos centro pagrindiniai  tikslai:

  • Padėti įsikurti naujai steigiamiems verslo subjektams;
  • Plėtoti jau veikiančių verslininkų įmonių veiklą;
  • Padėti prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų;
  • Didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą;
  • Padėti užmegzti tarptautinius bedradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

Svarbiausias Utenos verslo informacijos centro tikslas yra: ugdyti verslumo dvasią ir teikti informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, esantiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

„UTENOS VERSLO INFORMACIJOS CENTRO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA SKATINANT VERSLUMĄ REGIONE“.
Projekto pristatymas (BPD04-ERPF-3.2.1-01-05/0177)

Projekto vykdytojas VšĮ Utenos verslo informacijos centras
Projekto pavadinimas "Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra skatinant verslumą regione"
Įgyvendinimo vieta Utena
Paramos suma 1,198 mln. litų
Projekto vertė 1,085 mln. litų
Įgyvendinimo trukmė 12 mėn.
Daugiau informacijos info@utenosvic.lt

VšĮ Utenos verslo informacijos centras įgyvendino projektą, kurio tikslas - pastato, esančio Bažnyčios g. 1, Utenoje, 360 kv. metrų patalpų rekonstravimas, įrengiant 60 vietų modernią konferencijų salę, kuriame įsikurs Utenos verslo informacijos centras.

ES struktūrinių fondų parama leido atrestauruoti vieną iš labiausiai apleistų pastatų Utenio aikštės kampe, jame įrengti Utenai reikalingą modernią konferencijų salę su vertėjų kabina, atitinkančią ES standartus.

 

 1. 2004 metų ruduo. Pastatas prieš rekonstrukciją. 

 

2. 2005 metų vasaros pabaiga. Pastatas po rekonstrukcijos

 

3. Konferencijų salė su modernia įranga

 

 

4. Patogi 60 vietų salė su vertėjų kabina

„Įgyvendinto ES projekto nauda ir visuomenei, ir Utenai nenuginčijama,- teigia VšĮ Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova. „Be jau minėtų privalumų, čia rasite 10 vietų kompiuterinę klasę su internetu, jaukią aplinką klientams bei paslaugius mūsų centro darbuotojus, kurie visada pasiryžę padėti Jums rūpimais klausimais“.

 

5. Kompiuterių klasė su greitu internetiniu ryšiu.

 

 6. Jauki mažoji posėdžių salė.

2005 m. rugsėjo 8 d. vykusios projekto Baigiamosios konferencijos metu, kurioje dalyvavo LR Ūkio ministerijos, Smulkų ir vidutinį verslą kuruojančių įstaigų, Utenos savivaldybės atstovai, Tarybos nariai ir gausus būrys verslininkų pritarė nuomonei, kad projekto dėka sukurta gera mokymo techninė bazė, joje įgytos žinios ir kvalifikuota praktinė centro darbuotojų pagalba skatins smulkiuosius ir vidutinius verslininkus aktyviau naudotis įvairios paramos galimybėmis, paspartins naujų darbo vietų kūrimą, įmonių steigimąsi   bei jau esamų įmonių stiprėjimą Utenos rajone.

 

7. VšĮ Utenos verslo informacijos centro atidarymas.

 

8. Projekto baigiamoji konferencija.


Rekonstravus pastatą, jame įrengus modernią konferencijų salę, pagerėjo viešųjų paslaugų Utenos verslui kokybė, įvairovė ir kompleksiškumas. Verslo centras skatina bendradarbiavimą tarp viešųjų paslaugų verslui teikėjų, verslo asociacijų, valdžios ir mokslo institucijų, padidina Utenos regiono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų prieinamumą prie paslaugų verslui, paskatina naujų paslaugų ir verslo veiklų bazių kūrimąsi, kad verslo paslaugos padėtų Utenos regiono įmones pereiti prie didesnės produktų ir paslaugų pridėtinės vertės.

2005-11-15

Ieškau darbo Darbdaviams