VšĮ Utenos verslo informacijos centras darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)

 2022 m. III ketvirtis2022 m. IV ketvirtis2023 m. I ketvirtis2023 m. II ketvirtis2023 m. III ketvirtis2023 m. IV ketvirtis
Direktorius******
Specialistai1348 Eur1617 Eur1645 Eur1650 Eur1757 Eur2232 Eur
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto ,,Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo” III skyriaus 22.3 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.