VšĮ Utenos verslo informacijos centras darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto)

 2021 m. III ketvirtis2021 m. IV ketvirtis2022 m. I ketvirtis2022 m. II ketvirtis2022 m. III ketvirtis2022 m. III ketvirtis
Direktorius******
Specialistai1278 Eur1538 Eur1210 Eur1212 Eur1348 Eur1617 Eur
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto ,,Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 22.3 punktu darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.