• Įregistravimo data: 2004 m. rugsėjo 22 d.
 • Steigėjai: Utenos rajono savivaldybė

Verslo informacijos centro pagrindiniai  tikslai:

 • Padėti įsikurti naujai steigiamiems verslo subjektams;
 • Plėtoti jau veikiančių verslininkų įmonių veiklą;
 • Padėti prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų;
 • Didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą;
 • Padėti užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

Svarbiausias Utenos verslo informacijos centro tikslas yra: ugdyti verslumo dvasią ir teikti informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, esantiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.

„UTENOS VERSLO INFORMACIJOS CENTRO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA SKATINANT VERSLUMĄ REGIONE“.
Projekto pristatymas (BPD04-ERPF-3.2.1-01-05/0177)

Projekto vykdytojasVšĮ Utenos verslo informacijos centras
Projekto pavadinimas“Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra skatinant verslumą regione”
Įgyvendinimo vietaUtena
Paramos suma1,198 mln. litų
Projekto vertė1,085 mln. litų
Įgyvendinimo trukmė12 mėn.
Daugiau informacijosinfo@utenosvic.lt

VšĮ Utenos verslo informacijos centras įgyvendino projektą, kurio tikslas – pastato, esančio Bažnyčios g. 1, Utenoje, 360 kv. metrų patalpų rekonstravimas, įrengiant 60 vietų modernią konferencijų salę, kuriame įsikurs Utenos verslo informacijos centras.

ES struktūrinių fondų parama leido atrestauruoti vieną iš labiausiai apleistų pastatų Utenio aikštės kampe, jame įrengti Utenai reikalingą modernią konferencijų salę su vertėjų kabina, atitinkančią ES standartus.

2005 metų vasaros pabaiga. Pastatas po rekonstrukcijos
2004 metų ruduo. Pastatas prieš rekonstrukciją.

Įgyvendinami projektai:

 • Projektas „Verslo ugdymo, emigraciją ir nedarbą mažinančių iniciatyvų ir priemonių įgyvendinimas“ 200 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2023-01-01 iki 2023-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Bendradarbystės centro „Spiečius“ administravimas. Projekto vykdymo terminas 2022 m. sausio 1 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projekto vertė vieneriems metams – 30 000 Eur.

Įgyvendinti projektai:

 • Projektas Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra skatinant verslumą regione“. Gautas finansavimas – 1 197729 Lt, įsisavinta – 1 084 944,83 Lt. Projekto trukmė 2004.10.11 – 2005.10.10.
 • Projektas „Paslaugų verslo programa“. Trukmė 2004.09.22 – 2004.12.31. Vertė 23 500 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Panaudos gavėjui panaudos sutartimi perduotų patalpų rekonstravimo darbų atlikimas (I etapas)“. Trukmė 2004.11.17 – 2004.12.29. Projekto vertė – 189 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „VšĮ Utenos verslo informacijos centro veiklos įgyvendinimas bei panaudos būdu perduoto pastato rekonstravimas 2005 metais“. Trukmė 2005.01.01 – 2005.12.31. Projekto vertė 170 000 Lt.
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2005.01.01 – 2005.12.31. Projekto vertė – 85 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.01.01 – 2006.03.31. Projekto vertė – 21 250 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.01.01 – 2006.12.31. Projekto vertė – 50 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 •  Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.04.01 – 2006.06.31. Projekto vertė – 21 250 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Paslaugų verslui programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2006.07.01 – 2006.12.31. Projekto vertė – 42 500 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Utenos verslo nominacijos“. Trukmė 2006.11.06 – 2006.12.15 . Projekto vertė 7 560 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Verslo kompetencijos paslaugų programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2007.01.01 – 2007.12.31. Projekto vertė 75 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Verslo kompetencijos paslaugų programos įgyvendinimas Utenos rajone“. Trukmė 2007.01.01 – 2007.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 •  Projektas „Parodų ekspozicija“ . Trukmė 2007.09.12 – 2007.10.31. Projekto vertė 23 123 Lt. Gautas finansavimas 20 000 Lt, kita suma – savas indėlis. (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybės SVV skatinimo fondui).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios verslumą Utenos rajone, įgyvendinimas“.Trukmė 2008.01.01 – 2008.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt (Projektas teiktas Utenos raj. savivaldybei).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios verslumą Utenos rajone, įgyvendinimas“.Trukmė 2008.01.01 – 2008.12.31. Projekto vertė 90 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Leidinio „Utenos eksporto ir investavimo gidas“ leidyba“. Trukmė 2008.06.01 – 2008.10.30. Projekto vertė 30 800 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Utenos verslo nominacijos 2008“. Trukmė 2008.06.30 – 2008.12.20. Projekto vertė 10 000 Lt.
 • Projektas „Verslo misijos į Vokietiją, Štutgarte vykstančią parodą „Efektyvus pastatų šildymas ir renovavimas“ organizavimas“. Trukmė 2009.01.29 – 2009.04.05. Projekto vertė 17 953 Lt.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas“. Trukmė 2009.01.01-2009.12.31. Projekto vertė 80 000 Lt.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas“. Trukmė 2009.01.01-2009.06.30. Projekto vertė 35 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Utenos menų inkubatoriaus teikiamų paslaugų sukūrimas. Utenos rajono kūrybinių industrijų poreikių ir problematikos nustatymas, plėtros skatinimas“ II etapo“. Trukmė 2009.01.01 – 2009.12.31. Projekto vertė 20 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė.
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Reginos Katinaitės – Lumpickienės tarmiškų eilėraščių knygos „Paraič nama“ ir kompaktinės plokštelės leidyba“. Trukmė 2009.07.01 – 2009.11.30. Projekto vertė 5 000 Lt.
 • VšĮ Utenos menų inkubatorius. Projektas „Kino edukacinė programa  „Jaunimo kino akademija“. Trukmė 2009.07.01 – 2009.12.15. Projekto vertė 9000 Lt. Projektą finansuoja Kultūros taryba.
 • Projektas „Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant regioninį verslo potencialą“. Dalyvavimas projekte kaip Partneris. Trukmė 2009.09.01 – 2009.12.31. Projekto (Partnerio dalis) vertė 15 068,65 Lt. Projekto išlaidos finansuojamos iš ES Struktūrinių fondų paramos pagal priemonę „Asistentas-3“.
 • Projektas Viešųjų paslaugų verslui projekto „Pradėk verslą“ įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje“ . Trukmė 2010.01.01-2010.06.30. Projekto vertė 25 000 Lt (Projektas teiktas LR ūkio ministerijai).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2010 metais“. Trukmė 2010.01.01 – 2010.12.31. Projekto vertė 98 000 Lt (Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė).
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui tinklo narių vadovų, atsakingų už personalo kvalifikacijos kėlimą, stažuotė Maltoje“. Verslo centrų asociacija, Utenos VIC projekto rengėjas ir administratorius, veikla- stažuotė Maltoje, patirties sklaidos renginiai. 2010 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Projekto vertė 20 250 EUR. Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.
 • ProjektasViešųjų paslaugų verslui projekto „Pradėk verslą“ įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje“ . Trukmė 2010.07.01-2010.12.01. Projekto vertė 22 000 Lt. Projektas teiktas LR ūkio ministerijai. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2011 metais“. Trukmė 2011.01.01 – 2011.12.31. Projekto vertė 90 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2012 metais“. Trukmė 2012.01.01 – 2012.12.31. Projekto vertė 98 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projektas įgyvendintas.
 • Projektas „Viešųjų paslaugų verslui programos, skatinančios darbo vietų kūrimą, veiklos efektyvumo ir pridėtinės vertės didinimą Utenos rajono verslo įmonėse, įgyvendinimas 2013 metais“. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31.  Projekto vertė 90 000 Lt. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybė.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Sudeikių miestelio Aukštaičių gatvės viešosios erdvės infrastruktūros sutvarkymas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 731 760 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Kuktiškių miestelio Aukštaičių gatvės sutvarkymas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 125 830 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Leliūnų miestelio centro aplinkos sutvarkymas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas”. Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 140 410 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Sudeikių paplūdimio prieplaukų sutvarkymas”.   Trukmė 2013.01.01 – 2013.12.31. Projekto vertė – 118 878 Lt.
 • Utenos VVG pagal strategijos “Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas” I prioriteto “Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra 1.1. priemonę “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” projektas “Kuktiškių miestelio parko infrastruktūros įrengimas”. Projekto vertė – 761 807 Lt.
 • Projektas „2014 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 100 000,00 Lt pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę. Projekto trukmė 2014-01-01 iki 2014-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „2015 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 40 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę. Projekto trukmė 2015-01-01 iki 2015-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • 2015 m. VšĮ Utenos verslo informacijos centras įgyvendino ES SF Priemonės „Asistentas-2“ projektą „Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą “Taurapilis” kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“. Projekto vadovė VšĮ Utenos verslo informacijų centro direktorė Irina Šeršniova. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Utenos kūrybinių industrijų atstovams steigti SVV subjektus, juos plėsti ir didinti jų gyvybingumą. Bendra projekto vertė 3 462 557 Eur. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ yra 17 studijų, kuriose šiuo metu reziduoja kūrybinių industrijų ir meno atstovai: kino meno, tekstilės, foto meno, audio meno ir garso įrašų, šokio ir choreografijos. Nuo 2015 m. spalio mėnesio pradėjusiame veikti naujame kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ jau vyksta renginiai, parodos, koncertai ir kita meninė veikla. Per 2016 – 2017 metus planuojama užpildyti visų 17 studijų kūrybines erdves.
 • 2015 m. VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su partneriais Verslo centrų asociacija, Lietuvos verslo inovacijų centru, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Utenos regiono verslo centrais įgyvendino ES SF Priemonės „Asistentas-4“ projektą „Sėkmingo verslo receptai “InoVerslas” – Utenos regionas“. Projekto vertė 321 800 Eur. Šio projekto metu buvo teikiamos aukštos kokybės konsultacijos įmonėms šiomis temomis: -verslo reguliavimo klausimais (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); -juridinio asmens vidaus valdymo klausimais (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); -juridinio asmens aplinkos klausimais (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internacionalizacija ir pan.); -kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms (pagalba rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan.). Pagal projektą paslaugas gavo 110 juridinių asmenų, kuriems suteikta 3092 valandų ir 47 fiziniai asmenys, planuojantys verslą, kuriems suteikta 200 valandų įvairių konsultacijų verslo steigimo klausimais.
 • 2015 m. VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su partneriais iš Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos įgyvendino tarptautinį projektą: Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „New Job-Opportunities for unemployed people in rural areas in thematic trails like culture, greenways and nutrition/food. Projekto vertė 20 000 EUR. Projektą finansavo Švietimo mainų paramos fondas. ES Partnerystės projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti septyni partnerių susitikimai, kurie vyko visose šalyse partnerėse. Informacija apie projektą: Flyer NewTrail Job_ENFlyer NewTrail Job_LT.
 • Projektas „2016 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 51 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę . Projekto trukmė 2016-01-01 iki 2016-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „2017 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“ 99 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „2017 metų Utenos rajono verslumo skatinimo programa“. Projekto trukmė 2017-01-01 iki 2017-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas „Utenos rajono verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo programa“ 98 300,00 Eur pagal Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę Verslo programų ir projektų rėmimas (02.1.1.02). Projekto trukmė 2018-01-01 iki 2018-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono savivaldybėje, I etapas“. Projekto vertė – 116 373,51 Eur. Trukmė 2018-03-26 – 2020-02-20. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projekto partneris – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslinė grupė – Utenos rajono savivaldybės administracijos, Utenos verslo informacijos centro ir Utenos turizmo informacijos centro darbuotojai. Netiesioginiai projekto naudos gavėjai – Utenos rajono savivaldybės gyventojai ir turistai. Projekto metu buvo siekiama pagerinti Utenos rajono savivaldybėje teikiamų konsultavimo ir informavimo paslaugų kokybę, numatyta atlikti viešųjų paslaugų verslui ir turizmo paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo procesų analizę, vertinimą, procesų bei stebėsenos tobulinimą. Taip pat sustiprinti savivaldybės viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijas, reikalingas gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.
 • Projektas „LLI 384 The Business Of Future“. Projekto vertė 141 227,59 Eur. Trukmė 2018-05-01 – 2020-04-30. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projekto partneris – Rytų Latvijos kūrybinių paslaugų centras. Projekto tikslas – sukurti palankesnes kūrybinių industrijų atstovų įsidarbinimo galimybes, stiprinant verslininkus, amatininkų žinias apie elektroninę komerciją, diegiant pažangias IT technologijas. Projekto metu 30 kūrybinių industrijų atstovų – menininkų, amatininkų, dizainerių – žingsnis po žingsnio mokėsi kurti e-verslą.
 • Projektas „2018 metų Utenos rajono verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo programa“ 95 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2018-01-01 iki 2018-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Programos vykdymo terminas 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn. Programos vertė – 30 000 Eur. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Programos metu buvo įdarbinti 89 nepilnamečiai jaunuoliai.
 • Projektas „2019 metų Utenos rajono verslumo ir jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas“ 107 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2019-01-01 iki 2019-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Programos vykdymo terminas 2020 m. birželio – rugpjūčio mėn. Programos vertė – 30 000 Eur. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Programos metu buvo įdarbinti 67 nepilnamečiai jaunuoliai.
 • Projektas „2020 metų Utenos rajono verslo aplinkos gerinimas ir jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas“ 107 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2020-01-01 iki 2020-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas ,,Bendradarbystės centrų „Spiečius“ administravimas”, pagal priemonę ,,Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „BC „Spiečius“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas“. Projekto trukmė 2021-03-31 iki 2021-12-31. Projektą finansuoja VšĮ Versli Lietuva. Projekto vertė – 30 000 Eur.
 • Projektas „2021 metų Utenos rajono verslo aplinkos išsaugojimas ir gerinimas, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinius, bei jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas ir plėtra“ 105 000,00 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2021-01-01 iki 2021-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Programos vykdymo terminas 2021 m. birželio – rugpjūčio mėn. Programos vertė – 50 000 Eur. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Programos metu buvo įdarbinti 102 nepilnamečiai jaunuoliai.
 • Projektas ,,Verslumo bei jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas ir plėtra Utenos rajono savivaldybėje” 133 800 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2022-01-01 iki 2022-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Projektas ,,Verslo ugdymo, emigraciją ir nedarbą mažinančių iniciatyvų ir priemonių įgyvendinimas” 25 000 Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos (02) priemonę „Verslo programų ir projektų rėmimas“. Projekto trukmė 2022-06-01 iki 2022-12-31. Projektą finansuoja Utenos rajono savivaldybės administracija.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Programos vykdymo terminas 2022 m. birželio – rugpjūčio mėn. Programos vertė – 47 700 Eur. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Programos metu buvo įdarbinti 88 nepilnamečiai jaunuoliai.
 • Projektas ,,65 kW galios saulės elektrinių įsigijimas adresais Bažnyčios g. 1 ir Aušros g. 47, Utenoje, įmonės elektros energijos poreikiams” iš klimato kaitos programos priemonės ,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams”. Bendra projekto vertė – 53 300 Eur. Projekto trukmė – 2021-12-23 iki 2023-06-23.
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Programos vykdymo terminas 2023 m. birželio – rugpjūčio mėn. Programos vertė – 50 000 Eur. Programą finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Programos metu buvo įdarbinti 80 nepilnamečių jaunuolių.