FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. https://byt.lt/ffQ4F

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. https://byt.lt/TD3rE

2020 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

2020 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys https://byt.lt/AIcaK

2020 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys https://byt.lt/w5GJm

2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys https://byt.lt/s1aer

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. https://byt.lt/Aglle

2021 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

2022 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI:

VEIKLOS ATASKAITOS

2021 m. VIC veiklos ataskaita